Verantwoording onderzoek werkgroep Meijer: Aanvullingen COTAN Beoordelingssysteem wat betreft normering referentieniveaus en computer adaptief toetsen van andere eindtoetsen (deel 1)

Abstract

No abstract, text in Dutch.

Publication
NIP en Ministerie OCW